Dr. Rácz Tamás PhD, MSc

Book review


Új stratégia a SARS-CoV-2 okozta pandémia megoldásáhozAz emberiség az elmúlt száz esztendő alatt nem volt olyan globális járványügyi próbatételnek kitéve, mint amit a pandémiává eszkalálódott SARS-CoV-2 és mutánsai okoznak mintegy közel kettő esztendeje az egészségügy és következményesen a társadalom és a gazdaság területén. A védekezési stratégia gerincét az azonnal bevezetett nem gyógyszerészeti intervenciók és az időközben elképesztő gyorsasággal kifejlesztett vakcinák képezik. Kivétel ez alól a kontakt felderítésre és izolálásra alapozott távol keleti stratégia, valamint a stratégiával egyelőre nem rendelkező, mindössze 5%-os beoltottsággal bíró harmadik világ, élén a gyakorlatilag védtelen Afrikával.

Az újabb és újabb mutánsok, nemcsak a görög ábécét, hanem a társadalom tűrőképességét is kezdik kimeríteni, amit az egyre kiszámíthatatlanabb sajátságaik révén érnek el, amire többek között az eddigi járványügyi mintákban nem fellelhető megszelídülés, hanem a fokozott agresszivitás és/vagy fertőzőképesség jellemző. A legutóbbi kisebb agresszivitást mutató és lecsengő Omikron hamis optimista próféciákat táplál a köztudatban, viszont az eddigi tudományos eredmények összegző elemzéseinek tükrében lehet esélye bármilyen súlyosságú megbetegedést okozó mutáns felbukkanásának és az endémiás állapot bekövetkezte akár évtizedekre is tehető, amely állapot ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy megnyugtató lesz. A négy-hat havonta ismétlődő booster oltások fenntarthatóságával kapcsolatosan is egyre több kérdőjel vetődik fel a jövőt illetően.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a jelenlegi stratégiánkkal csak loholunk a vírus okozta kihívásoknak történő válaszképességet illetően, miközben az egészségügyi rendszerünket érő csapások társadalmi-gazdasági következményei változatlanul folytatódnak. Mindez azon túlmenően, hogy gyengíti a társadalom tűrőképességét és erőtleníti az ellencsapást. A QUALY/WELLBY típusú tudományosan megalapozott cost/benefit számítások is kedvezőtlenné váltak. Mindezek az eddigi stratégia új, innovatív elemekkel történő megerősítését és kiegészítését teszik szükségessé. Soha nem látott erőfeszítések történtek tudományos téren. Ezek célirányos adaptálása, hasznosítása a mindennapi stratégiában komoly próbatételt jelent.

Rácz Tamás kollégánk tollából, az „Új stratégia a SARS-CoV-2 okozta pandémia megoldásához” című folyamatos frissítésű, Open Access digitális könyv formában, nyílt hozzáféréssel
megjelent tanulmány ezen erőfeszítések hasznosításával kíván hozzájárulni a jelenlegi stratégiához, leszögezve, hogy az elsődleges védekezési fegyver a minél hatékonyabb, a mutánsokhoz adaptált további oltóanyag illetve vírusellenes gyógyszer kifejlesztése.

A tanulmány abban látja az eredendő problémát, hogy a SARS-CoV-2 és az akár fatális kimenetellel járó, súlyosan Veszélyeztetett Populáció (VP) közötti interakció, az ismétlődő járványhullámok csúcsainál az intenzív terápiás ágyak és a lélegeztető gépek szakaszos hiányát eredményezi. Ebből következően a COVID-19 elsősorban az idős korosztályon belüli kevesebb, mint 1% behatárolható, - a könyvben kellő megalapozottsággal demonstráltan – beazonosítható, ilyen módon akár fizikailag is elkülöníthető VP vészhelyzetének tekinthető, amely időszakosan példátlan krízist jelent az egészségügy jóformán minden szegmensére és következményesen a társadalmi gazdasági életre. Amennyiben az intenzív ágyak nem telítődnének túl a járvány hullámok tetőzésénél, sem az egészségügy sem a gazdaság nem bénulna le. Ennek megfelelően a tanulmány megpróbál rámutatni arra, hogy a COVID-19 által életveszélyesen fenyegetett populáció – különösen az oltást visszautasító 60 éven felüliek – védelmét a könyvben leírt intézkedések foganatosítása révén biztosítani lehetne, ami által a további halálesetek döntő többségében megelőzhetővé válnának, így nem kellene drasztikus, bénító korlátozó intézkedéseket bevezetni és a távolabbi jövőben esetlegesen bekövetkező nem várt következményekkel szembenézni.

A jelenlegi – nem gyógyszeres - stratégia eredményeit a visszatérő hullámok elszenvedőiként tapasztalhatjuk meg, mivel ez nem oki, csupán - „a görbe laposítása” érdekében hozott - tüneti terápia. A járványkezelési gyakorlatot célszerű lenne kiegészíteni azzal a széles látókörű, a rendszerszintű megoldásokat szintetizáló a megtapasztaláson alapuló életszerű orvosi látásmóddal, amely hathatós útmutatóval szolgálna a gyakorlati tennivalókat illetően. Ehhez illeszkedően a könyv szerint a megoldáshoz többek között az az új szemléletű stratégia járulhat hozzá, amely a hullámok idejére, néhány - régiónként kettő a megyei kórházak közelségében lévő, speciálisan felkészített „COVID kiskórház”-akban helyezi el a megbetegedett 60 éven felüli oltást visszautasítókat. Ezen kiskórházak szokásos funkcióit átmenetileg átvennék a közeli megyei kórházak.

A súlyos COVID-19 esetek nem feltétlenül igénylik az összes intenzív osztály teljes műszerparkját és szintén nem célszerű a magasan és széles skálán képzett szakember állományt országos szinten lekötni a járványcsúcsok idejére. Ezzel szemben a járvány intenzitásának megfelelően a „COVID kiskórház” stratégia elejét tudná venni az országos leterheltségnek. Ennek érdekében a járványhullám intenzitásához illetve a keletkezett szükséglethez illeszkedően, megfelelő időben és szakaszosságban a megyei kórházak fokozatosan átveszik a hozzájuk tartozó kiskórházaktól a szokásos funkciókat. Ezzel párhuzamosan a régiókból a már kiválogatott, speciálisan képzett, és megfelelően megfizetett személyzet átveszi a kiskórházak megüresedett betegszobáiból célszerűen kialakított – elsősorban a lélegeztetésre összpontosító szubintenzívnek megfelelő részlegeket – ami a kórtermitől súlyosabb COVID-19 eseteket hivatott ellátni, nagyjából átmeneti szintet képezve a kórtermi és az intenzív osztály szakmai színvonala között. Természetesen a kiskórházak intenzív szakember gárdája a helyszínen marad, mint a COVID-19 betegellátás szakmai felügyelője és koordinátora. Ily módon a három – a meglévő intenzív, a szubintenzív és a nem súlyos eseteket ápoló kórházi - osztályon belül a betegek is rugalmasabban csoportosíthatók.

Ezzel mintegy megteremtődik a lehetősége annak a sokkal hatékonyabb, tömegesebb és koncentráltabb ellátásnak, amely bármilyen intenzitású hullám esetén megfelelő nagyságrendű puffert tud biztosítani, hogy az országos szintű szokásos egyéb betegellátás a megszokott mederben folytatódjon. Az ezen „COVID-19” kiskórházak – a célszerű feladatmegosztás révén – jelentősen hozzá tudnának járulni a rendszerszintű egészségnyereséghez, mindamellett szükségtelenné téve a bénító korlátozások, iskola bezárások stb. bevezetését.

Ahogy a szerző javasolja, a fenti prioritást kiegészítendően egyidejűleg – szintén a hullámok idejére - szükséges a 60 éven felüli oltást visszautasítók körében a kijárási tilalom bevezetése és az oltással egyenértékű fizikai védelem felajánlása, amelyek közös eredője egyenértékű a számukra kötelező erejű oltással, viszont a kötelező oltással kapcsolatos felzúdulásnak ily módon elejét lehetne venni. A tanulmány a fizikai védelem megvalósíthatósága illetve felajánlhatósága érdekében a CDC bizonyítéklistáit az idevonatkozó meta analízisek, szisztematikus áttekintések és statisztikák információit tömöríti annak érdekében, hogy az életkor és egyéb egészségügyi paraméterek valamint a társult betegségek összehasonlítása lehetőséget adjon a VP beazonosíthatóságára. A könyv utalást tesz arra, hogy mivel akár ellenanyag válasz kialakulása nélkül is lehetséges erős védelmet biztosító sejtes immunitás, célszerű lenne az idős populációt illetően a T sejtes immunitás mérését is támogatni (az immunosenescencia és a fertőzésen átesett, de oltást visszautasítók körében történő immunológiai tisztánlátás érdekében).

A könyv a fent javasolt azonnali konkrét gyakorlati tennivalókon túlmenően rámutat arra, hogy a probléma remélhetőleg végleges megoldásához a jövőben elsősorban az immunológusok fognak hathatósan hozzájárulni, mivel a veleszületett immunitás szerepe teljesen meghatározó a gyerekek esetében, ahol a tanulmány az oltásokkal kapcsolatos megfontoltságra int. Példaképpen említve, hogy az Egyesült Királyságban és Svédországban átfogó, meggyőző kutatási eredmények alapján nemrég felfüggesztették a 12 éven aluli egészséges gyerekek oltását. Ahogy a külföldi irodalom írja egyre nyilvánvalóbb, hogy az „innate immunity balance” a döntő tényező minden korosztályra vonatkozóan és magyarázatot ad a COVID-19 – ezen belül a „citokin vihar” - kialakulását illetően. A szerző tájékozottságát, az ebben a témakörben megjelent publikációi és kandidátusi témaválasztása támasztja alá.

Ezzel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a fejlesztések alatt lévő hatékonynak ígérkező nasalis úton alkalmazandó technikák (orrspray) jelentőségére, amik globálisan is felgyorsítanák az immunizáció biztosította védettséget.

A könyv egyéb fejezetei közül számos figyelemre méltó, például a „super - spreader”-ekre vonatkozó okfejtések jobban magyarázatot adnak a fertőző vírusgócok (klaszterek) révén fellobbanó terjedés módra.

A könyv által javasolt járványkezelésre vonatkozó innovatív megoldások nem csak a fejlett világban a lakosság 60-80%-os beoltottsága mellett, hanem még jelentőség teljesebben a fejletlen, még csak 5%-os oltottsági mutatóval rendelkező régiókban jelentene hatékony hozzájárulást a COVID-19 elleni küzdelemhez. Többek között azáltal, hogy a halálesetek minimálisra szorítása mellett az oltakozással együtt, az eddigit jóval meghaladóbb tempóban emelné globálisan a nyájimmunitást, ami elengedhetetlen feltétele a vírus – talán még lehetséges – eradikálásának.

Dr.Erőss Loránd


Menü

ELSE
Application (.jar)
Curriculum Vitae
ContactA COVID-19 járvány megoldásának új stratégiája

ELSE Elderly Life Saving Emergency A novel strategy for the pandemic and for the eradication of the SARS-CoV-2.
Dr. Rácz Tamás PhD, MsC

Web:  https://www.raczt.hu

Email: r@raczt.huDr. Rácz Tamás Phd, Msc © 2020 

Fel